top of page

Tante Jacobi Travels, gevestigd aan Damstraat 28 C

Amsterdam 

1012 JM, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.jacobitravels.sexy/

Damstraat 28 C

Amsterdam 

1012 JM

+31 6 28 43 04 11

Niels Birel is de Functionaris Gegevensbescherming van Tante Jacobi Travels Hij/zij is te bereiken via nielsbirel@icloud.com

 

Privacy- en cookieverklaring

Deze verklaring is voor het laatst aangepast op 29 juni 2022

 

Uw privacy is voor Tante Jacobi Travels (hierna: Jacobi Travels) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

 

Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;

Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;

Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;

Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen, waar mogelijk, ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;

Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

 

Verwerking persoonsgegevens

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij onze diensten en onze webpagina doen met informatie die we over u te weten komen. Door gebruik te maken van één van onze diensten, verkrijgen wij verschillende soorten persoonsgegevens van u. Per dienst wordt aangegeven welke gegevens wij van u verkrijgen en voor hoe lang wij deze gegevens bewaren, met welk doel dit gebeurt en op basis van welke grondslag. Indien u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Jacobi Travels via de gegevens onderaan deze verklaring.

 

Onze diensten

U kunt zich op onze website inschrijven voor de reservelijst of een reis boeken. Om u te kunnen voorzien van een reis, gebruiken wij uw persoonsgegevens om dit af te handelen. Hiervoor gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 

Betalings- en factuurgegevens;

NAW-gegevens;

Nationaliteit;

Geslacht;

Contactgegevens;

Email adressen;

Instagram-account;

Paspoortgegevens: Volledige namen; geboortedatum; paspoortnummer en verloopdatum.

Deze gegevens hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten, om een reis voor u te organiseren. Wij bewaren deze informatie tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht. Wij verwerken uw paspoortgegevens omdat wij deze zogeheten ‘passagiersgegevens’ nodig hebben om de overeenkomst met u uit te voeren. Wij kunnen u vragen om de gegevens van uw van uw paspoort of een kopie. Indien u een kopie aan ons verstrekt, willen wij u vragen om deze kopie te laten voldoen aan de privacy wetgeving met behulp van de overheidsapp (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/identiteitsfraude/vraag-en-antwoord/veilige-kopie-identiteitsbewijs )

 

Verstrekking aan derden

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens aan andere bedrijven of instellingen verstrekken, omdat:

 

Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevens te verwerken;

Dat nodig is om de overeenkomst met u uit te voeren;

U hier toestemming voor geeft;

Wij hier een gerechtvaardigd belang bij hebben;

Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

De volgende derden verwerken uw persoonsgegevens:

Vlieg-, reis-, vervoer- en accommodatie- organisaties.

Derde landen

AON 

Van bovengenoemde partijen zijn de (binnenlandse) vlieg-, reis-, vervoer- en accommodatie- organisaties gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER) gevestigd, namelijk in Indonesië. Hierop is de AVG niet van toepassing en dit land heeft geen adequaatheidsbesluit. Wij verwerken deze gegevens daarom enkel:

 

Indien wij uitdrukkelijke toestemming krijgen van de betrokkene en enkel voor die specifieke doeleinden, óf,

De doorgifte is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verwerkingsverantwoordelijke of voor de uitvoering van op verzoek van de betrokkene genomen precontractuele maatregelen. Bijvoorbeeld het reserveren van tickets of om een internationale betaling te doen via bank of creditcard.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tante Jacobi Travels gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

beeldmerk (1)_edited.png
bottom of page